MENÜ
                                               Hadd szóljon!    http://radiop.hu/
Együtt a lakosság szolgálatában

Beszámoló 2013.

 

 

                                     SOLTI POLGÁRŐR EGYESÜLET BESZÁMOLÓJA A 2013-AS ÉVRŐL

                                                                Tisztelt Vendégeink, Tisztelt Közgyűlés!

2013-as év a Solti Polgárőr Egyesület számára mozgalmas és eseményekkel teli év volt. Szerencsére szolgálati időnk alatt különleges esemény, baleset nem történt polgárőr társainkkal. A használatba levő személygépkocsinkat mindenki jó gazda gondosságával vezette. A gépkocsin levő hibákat azonnal kijavítottuk. Járőrözésünk alkalmával több alkalommal éltünk jelzéssel  a rendőrség felé, amelyben a belterületen, a kissolt  ABC-nél  valamint a Szőlőhegyen  a pincék között gyanús autók, személyek keltették fel a figyelmünket. A szolgálat naplóban rögzítettük a gyanús járművek rendszámait. Szolgálati időnk alatt részt vettünk még baleseti helyszín biztosításában, hivatalos személy elleni erőszak helyszínbiztosításban, az iskolás ballagások alkalmával a menet biztosításában. Természetesen a helyi rendőrség segítségével.

Halottak napján a temető biztosításában vettünk részt. Városi rendezvényeken is ott voltak polgárőr társaink. Március 15-e, gyermeknap, aug. 20-a és a szüreti felvonuláson, illetve az azt követő utcabálon.

Városunk területén 4460 km-t tettünk meg évközben szolgálati autónkkal. 1458 órát töltöttünk el járőrözéssel, ebből 1395 órát a rendőrséggel közösen, ez összesen 143 alkalom volt az évben.

Júniusban az árvíz idején a Katasztrófa Védelemmel láttunk el 5 alkalommal egész napos szolgálatot. Megköszönöm itt azoknak a polgárőr társaimnak a munkáját, akik részt vettek ebben a munkában, úgy az éjszakai gátvédelemben, mint a zsákrakodásban, vagy a munkagépen történő munkavégzésben. Azon kívül itt még részt vettünk koordinátori feladatok ellátásában is.

Július 27-én Solton rendeztük meg a Bács-Kiskun Megyei Polgárőr Napot. Sikerét visszajelzések bizonyították. Kötélhúzó csapataink (női-férfi) begyűjtötték az aranyérmet. Kun Gábor polgárőr társunk magas rangú kitüntetésben részesült, Polgárőr érdemérem arany fokozatát kapta. Ezúton is gratulálunk.

A hó elején tartott gyűlésünk alkalmával számolunk be polgárőrtársainknak az elmúlt hónapban történt eseményekről. Itt számolunk be az új dolgokról, készítjük el a következő havi beosztást.

A vezetőség két alkalommal ülésezett 2013-ban. A 2012-es beszámoló közgyűlés előtt, illetve a megyei polgárőr nap előtt.

A kissolti nyugdíjas klubban kétszer voltunk bűnmegelőzési fórumot tartani. Egy alkalommal a Kalocsai Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Osztályvezetőjével Répási Tamásné őrnagy asszonnyal, egy alkalommal Kalmár Pál polgármester úrral, polgárőr társunkkal.

Vincze Péter polgárőr társammal részt vetünk a Vécsey iskolában egy sport délutánon, ahol a diákokat megismertettük a kötélhúzás szépségével.

Polgárőr társaink közül 4-5 fő ad rendszeresen vért. A helyi Vöröskereszt vezetőjével jó a kapcsolatunk, munkájukat támogatjuk.

Kér fő polgárőr társunk a helyi labdarúgó egyesületünk hazai mérkőzéseit biztosítja.

Járőrszolgálatunk alkalmával a posta valamint a közintézmények környékét is ellenőrizzük.

Az önkormányzattal és a helyi rendőrőrssel a kapcsolatunk jó, biztos alapokon nyugszik. Az Országos Polgárőr Szövetségtől kapott támogatásból ruházatot vettünk, valamint a gépkocsi javítását, polgárőr társaink személyi biztosítását fedeztük és irodaszereket, nyomtatványokat vásároltunk.

Az új polgárőr igazolványa is szinte megvan mindenkinek, 2-3 főnek hiányzik csupán.

2014-ben a külterületi járőrözést, az általános iskolákkal való aktívabb kapcsolattartást, valamint az idősebb korosztályra való odafigyelést tűztük ki célként  magunk elé. Ehhez kívánok mindannyiunknak erőt-egészséget.

Kérem fogadják el beszámolómat.

 

Solt, 2014. 04. 11.                                                                                                                                                                              

                                                                                                  Lencsés Sándor

                                                                                       Solti Polgárőr Egyesület Elnöke

 

 

Időrendben:

 

KÖZHASZNÚSÁGI  JELENTÉS 2004.

 

Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

 Az egyesület 2004-ben 400.000.- Ft támogatást kapott Solt Város Önkormányzatától, a támogatás teljes összegét üzemanyag költségre, járőrözésre használta fel.A támogatás az Önkormányzattal kötött megállapodásnak megfelelően került felhasználásra. Az egyesület elszámolási kötelezettségének határidőben eleget tett.

  Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás :           2004. évi pénzforgalom (Ft-ban)

Cél szerinti kiadások:

Mindösszesen:                                                                                         1.126.829.-Ft

 

Részletezve:

 

Postaköltség                                                                                                 3.815.-Ft

Polg szolgálatatos illetm. Ruha h.                                                             68.412.- Ft

Irodaszer                                                                                                     11.890.-Ft

Személygépkocsi üzemanyag ktg.                                                              69. 855.-Ft

Személygépkocsi javítás                                                                             54 .880.-Ft

Étkezési utalvány                                                                                      179.480.-Ft

Utazási ktg.                                                                                                  37. 654.-Ft

Szakkönyv, folyóirat                                                                                    4 .500.- Ft

Kisértékű tárgyieszköz beszerzése                                                            72 .575.- Ft

Tagdíj befizetés megyei szöv.-hez                                                             10.000.- Ft

Biztosítási díj                                                                                              43. 200.- Ft

Gépjármű köt. Felelősségbizt.                                                                    80.452.- Ft

Gk. ktg. Útnyilvántartásra                                                                        337. 209.- Ft

Bankköltség                                                                                                31.302.-Ft

Anyagbeszerzés                                                                                        121.605.-Ft

 

 

2004. évi bevételek:                                                                                   1.116.212.- Ft

 

Helyi önkormányzati támogatás                                                                  400.000.- Ft

Központi költségvetésből:                                                                             68.412.-Ft

NCA pályázat                                                                                               200.000.- Ft

APEH SZJA 1%                                                                                             16.276.-Ft

KNODEL Transport                                                                                     275.000.-Ft

VÉGH-VÁR Kft                                                                                              10.000.-Ft

Solti Aranykulcs Hegyközség                                                                       100.000.-Ft

Tagdíj:                                                                                                            45.200.-Ft

Bank kamat:                                                                                                     1.324.-Ft

 

2004. évi pénzügyi eredmény:                                                                  -  10.617.-Ft

 

2004. január 1-én az egyesület nyitó pénzkészlete:  342.580.-Ft, amiből

                       Bankszámlán:                   294.416.-Ft

                       Pénztárban készpénzben:    48.164.-Ft

 

2004. december 31-én az egyesület záró pénzkészlete:  334.572.-Ft, amiből

                       Bankszámlán:                      263.883.-Ft

                       Pénztárban készpénzben:       70.689.-Ft

 

 

 

D.)             Cél szerinti juttatások kimutatása:

 

            Oktatás költsége:      30.418.-

            Személyi biztosítás.  43.200.-

            Folyóirat:                    4.500.-

            Személygépkocsi üzemanyag ktg.: 337.209-Ft

 

 

 

 A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

     - Solt Város Önkormányzatától 2004. évben 400.000.- Ft

    - Nemzeti Civil Alapprogramtól 200.000.- Ft 

    - APEH-től az SZJA 1%-ból 16.272.-Ft

    - BKKM-i Munkaügyi Hivatal:  68.412.-Ft támogatást kapott az egyesület

 

 

    A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása:              

    Az egyesület tisztségviselőinek bérjellegű kifizetés 2004. évben nem történt.

 

 

 

     Közhasznúsági tevékenységről:

 

A Solti Polgárőr Egyesület 6 éves múltra tekint vissza.. Az elmúlt évek alatt városunk egyik elismert egyesületévé vált. Tagjaink száma 60 fő, akik valamennyien önként, szabadidejükben, ellenszolgáltatás nélkül dolgoznak városunk közbiztonsága, lakosainak nyugalma érdekében

 

Röviden a számok: 2004 évben 297 alkalommal járőröztünk városunk területén, polgárőr autónkkal 10397 km-t tettünk meg.

 

A járőrözést a megyei szövetségtől kapott Lada Niva terepjáróval hajtjuk végre, aminek az üzemeltetése és karbantartása jelentős anyagi teher az egyesület számára.

 

A polgárőrök által elvégzett munkaóraszám 2004-ben 3400 óra, ebből a rendőrséggel és a határőrséggel közösen 720 órát teljesítettünk, az iskolák környékének ellenőrzésével 30 órát, a városi rendezvények biztosításával 120 órát töltöttünk el. Ebben benne van a labdarúgó mérkőzések, a városi rendezvények biztosítása  (Pl. Solti Tavaszi Napok, Szent István Nap, Szüreti felvonulás és bál, stb.),  a temető őrzése a halottak napja alkalmából.

 

Az őszi szüreti betakarítások után kiemelt figyelmet fordítottunk a Szőlőhegyre, ugyanis felkérést kaptunk a hegyközségtől, hogy figyeljünk a pincékre, lehetőleg vegyük elejét a pincék feltörésének.

 

Szakmai munkánkkal kapcsolatban elmondom, hogy a Solti Rendőrörs vezetőjével és munkatársaival  korrekt, jó munkakapcsolatot ápolunk. Együttműködésünk korrekt, tiszteletben tarjuk egymás igényeit. Jó péda erre a közös járőrözés, az éjszakai szórakozóhelyek ellenőrzése. A másik fontos partnerünk a határőrség. Több alkalommal hajtottunk velük közös akciókat végre.

Az önkormányzattal, a polgármester úrral szintén jó munkakapcsolatban állunk.

 

Minden hónap első csütörtökén találkozunk polgárőr társainkkal, hogy megbeszéljük a havi szolgálati beosztást, az esetlegesen felmerülő gondokat, problémákat.

Örvendetes dolog, hogy egyre több fiatal jelentkezik tagjaink sorába, ami folyamatos fejlődésünk záloga.

 

Egyesületünk munkájának színvonalát jelzi, hogy az egyesület elnökét 2004-ben a Polgárőr Éremrend arany fokozatával tüntették ki, ezen kívül beválasztották a Megyei Polgárőr Szövetség Elnökségébe is.

 

Az elkövetkező időkben is meg szeretnénk felelni településünk elvárásainak, hogy az itt élők minél biztonságosabb környezetben éljenek, ne kelljen félni az embereknek senkitől, semmitől. Az önkormányzattal, a rendőrséggel, más civil szervezetekkel az eddig kialakult kölcsönös jó kapcsolat ápolása a célunk, feladatunk.

Solt, 2004. március 31. 

 

 

                                                                                                      Lencsés Sándor

                                                                                                           elnök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLTI POLGÁRŐR EGYESÜLET

 

 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

 

 

A

 

2005. ÉVRŐL

 

 

 

 

 

 

 

 

Székhely: 6320 Solt, Deák F. U.7.

Adószám: 18356313-1-03

Közhasznúsági fokozat: kiemelten közhasznú szervezet

Közhasznúsági végzés bírósági száma: Pk. 60. 042/1999/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1-

 

 

 

Tartalom

 

 

 

 

 

 

 1. Számviteli beszámoló – egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

 

 

 1. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

 

 

 1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

 

 

 1. A cél szerinti juttatások kimutatás

 

 

 1. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása.

 

 1. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének 

Kimutatása.

 

 1. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

                                                                   -5-

                                                                  

B.) Az Egyesület 2005.-ben 400.000.-Ft támogatást kapott Solt Város Önkormányzatától

Támogatást üzemanyag költségre járőrözés és gépkocsi fenntartásra használta fel.

 

A támogatás az Önkormányzattal kötött megállapodásnak megfelelően került felhasználásra. Az egyesület elszámolási kötelezettségének határidőben eleget tett.

 

C.) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: 2005. évi pénzforgalom (Ft-ban)

Cél szerinti kiadások:

Mindösszesen:                                                                                924.101.-Ft

 

Részletezve:

 

Anyagbeszerzés                                                                                 34.747.-

Postaköltség                                                                                         3.351.-

Irodaszer                                                                                             21.339.-

Személygépkocsi üzemany. Ktg.                                                        82.917.-

Személygépkocsi javítás (szolgálati)                                                148.309

Oktatás                                                                                                20.070.-

Formaruha                                                                                              8.500.-

Szakkönyv ,folyóirat                                                                           10.214.-

Kisértékü tárgyi eszköz besz.                                                              43. 000.-  

Tagdíj befizetés megyei szöv-hez                                                          5.000.-

Biztosítási díj (személy)                                                                       54.000.-   

Gépjármű köt. Fel. biztosítás                                                                81.794.-

Pályázati díj                                                                                             2.000.-

Gk.ktg üzem anyag (járőrözés)                                                            373.504.-

Bankköltség                                                                                            35.356.-

 

2005. évi bevételek:                                                                          766381.-Ft

 

Helyi önkormányzati támogatás                                                       400.000.-

Solti Aranykulcs Hegyközség                                                           100.000.-

NCA pályázat                                                                                    100.000.-

Solt és Vidéke Takarék Szöv.                                                             50.000.-

Magyar Posta                                                                                       25.000.-

APEH SZJA 1%                                                                                  37.767.-

Tagdíj                                                                                                   52.900.-

Kapott Bank kamat                                                                                   714.-

 

2005. évi pénzügyi eredmény:                                                           -157.720.-Ft

 

2005. január 1-én az egyesület nyitó pénzkészlete:        334. 572.-Ft, amiből

                             Bankszámlán:                                     263.883.-Ft

                             Pénztárban készpénzben:                    70.689.-Ft

 

2005.desember 31-én az egyesület záró pénzkészlete: 174.243.-Ft amiből

                           Bankszámlán                                       138.753.-Ft

                            Pénztárban készpénzben                       35.490.-Ft

-6-

 

 

 

D.) Cél szerinti juttatások kimutatása:

       Oktatás költsége                                       20.070.-Ft

       Személyi biztosítás                                  54.000.- 

       Folyóirat                                                  10.214.-

       Személygépkocsi üzem.any ktg.             373. 504.-

 

E.)    Solt Város Önkormányzatától 2005. évben 400. 000.-Ft

-     Nemzeti Civil Alapprogramtól                     100.000.-

-    APEH-től az SZJA 1%-ból                             37.767.-

 

F.)    Az egyesület tisztségviselőinek bérjellegű kifizetés 2005. évben nem történt

A tisztségviselők közül Lencsés Sándor elnök részére14064.-Ft Sántáné Szabó Margit elnökségi tag (gazdasági vezető) 65.857.-Ft. és Csehi László polgárőr 2.996.-Ft útiköltség térítés került kifizetésre.

 

 

 

 G.)Közhasznúsági tevékenységről:

 

 

A Solti Polgárőr Egyesület 7 éves múltra tekint vissza. Az elmúlt évek alatt városunk egyik elismert egyesületesé vált. Tagjaink létszáma 59 fő, akik valamennyien önként , szabadidejükben , ellenszolgáltatás nélkül dolgoznak városunk közbiztonsága, lakosainak nyugalma érdekében.

 

Számok röviden: 2005. évben 338 alkalommal járőröztünk városunk területén, polgárőr autónkkal 10405 km-t tettünk meg.

 

A járőrözést a megyei szövetségtől kapott Lada Niva terepjáróval hajtottuk végre, aminek az üzemeltetése és karbantartása jelentős anyagi teher egyesületünk számára.

 

A polgárőrök által elvégzett munkaóraszám 2005. ben 1402 óra. A rendőrséggel, 14 alkalommal összesen 40 fővel vettünk részt. 15 alkalommal hatósági tanúként, 15 fővel.

Városi rendezvények biztosításában 10 alkalommal, 8-10 fővel vettünk részt (pl. Solti Tavaszi Napok, Szent István Nap, Szüreti felvonulás és bál, stb.) a temető őrzése a halottak napja alkalmából, temetések (esetenként) .

 

Az őszi szüreti betakarítások után kiemelt figyelmet fordítottunk a Szőlőhegyre, ugyanis felkérést kaptunk a hegyközségtől, hogy figyeljünk a pincékre, lehetőleg vegyük elejét a pincék feltörésének.

 

Szakmai munkánkkal kapcsolatban el lehet mondani, hogy a Solti Rendőrőrs vezetőjével és munkatársaival korrekt, jó munkakapcsolatot alakítottunk ki. Együttműködésünk korrekt, tiszteletben tartjuk egymás igényeit. Jó példa erre a közös járőrözés, az éjszakai szórakozóhelyek ellenőrzése.

 

-7-

 

 

 

 

A másik fontos partnerünk a határőrség. Több alkalommal velük közös akciókat hajtottunk végre.

 

 

 

 

Az önkormányzattal, a polgármester úrral szintén jó munkakapcsolatban állunk.

 

Minden hónap első csütörtökén találkozunk polgárőr társainkkal, hogy megbeszéljük a havi szolgálati beosztást, és az elkövetkező időszak egyéb feladatait. Az esetleges felmerülő gondokat, problémákat az elmúlt időszakról.

 

 

Örvendetes dolog, hogy egyesületünk munkájában több fiatal is részt vesz, ami folyamatos fejlődésünk, elismerésünk záloga.

 

Az elkövetkező időkben is meg szeretnénk felelni településünk elvárásainak, hogy az itt élők, minél biztonságosabb környezetben éljenek.

 

 

 

Az önkormányzattal, rendőrséggel, határőrséggel és más civil szervezetekkel az eddigi kialakult kölcsönös jó kapcsolat ápolása a célunk, feladatunk.

 

 

 

 

 

 

 

Solt. 2006 március 02

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Lencsés Sándor

                                                                                            Elnök

 

 

 

 

Adószám:                    18356313-1-03

Cégbíróság:                Bács-Kiskun Megyei Bíróság

Nyilv.Szám:                Pk.60.042/1999/8  sorszám:1746

 

 

 

 

 

 

Solti Polgárőr Egyesület

6320 Solt Deák Ferenc utca 7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közhasznú jelentés

2011. évre vonatkozóan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solt, 2012. április.20.

 

 

                                                                                                   ______________

                                                                                                     Lencsés Sándor

                                                                                                             Elnök

 

 

 

 

Ph.

 

 

 

 

 

 

 

 

-2-

 

 

 

 

 

 

 

Tartalom

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Számviteli beszámoló- egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

 

 1. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

 

 1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

 

 1. A cél szerinti juttatások kimutatása

 

 1. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

 

 1. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

 

 1. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-3-

 

 

1.Az egyesület bemutatása

 

A. Számviteli beszámoló- egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

 

1. 1. Alakulás, az egyesület célja

A Solti Polgárőr Egyesület 1999. évben alakult, székhelye Solt, Deák F. u. 9.

Az egyesületünk többször módosított alapító okirata alapján működik, a közhasznú szervezetekről szóló 1997 évi CLVI tv (Kszt.) 22.§. (3) bekezdés alapján figyelemmel a Kszt. 27.§. (2) bekezdésre közhasznú szervezet. Közhasznú jogállását a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 1999. május 13.-án jogerős Pk. 60. 042/ 1999/4 számú végzéssel szerezte meg. 

Az Solti Polgárőr Egyesület kérelemmel fordult a Bács-Kiskun Megyei Bírósághoz 1999. december 06. napján a kiemelkedően közhasznú fokozatba történő átsorolását.

Kiemelkedően közhasznú jogállását a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 2000. február 03. napján jogerős végzéssel szerezte meg.

 

Az egyesület működési területe  Solt  Bács-Kiskun megye.

 

Az egyesület célja:

Kiemelkedően közhasznú szervezetként, a bűnmegelőzés, a vagyon védelem, a széles társadalmi összefogásra épülő közbiztonság megteremtéséhez való részvétel, ennek megvalósítása érdekében

 

      - közreműködik a város közbiztonságának javításában, egyebek közt a járőr szolgálat    

         Ellátása útján

       - bűnmegelőzési, kábítószer ellenes felvilágosítást, szervet az ifjúság körében.

       - rendkívüli helyzetekben, katasztrófa helyzetben részt vesz a mentési munkákban

       - lakossági, önkormányzati vagy más rendezvények rendezői feladatokat lát el, felkérés  

          Alapján.

Az egyesület céljai megvalósítása érdekében:

-          Rendszeresen felkészíti tagjait a feladatok ellátására

-          Részt vesz a területi szövetség felkészítő tanfolyamain és rendezvényein

-          Együttműködési megállapodásokat köt rendvédelmi, vagyonvédelmi, az önkormányzati és a civil szervezetekkel.

-          A vállalt feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítja

 

Solti Polgárőr Egyesület                                                                     Közhasznúsági jelentés

 

 

 

 

 

 

 

 

-4-

 

1. 2. Az egyesület közhasznú jogállása

 

Az egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Tv. 5.§. Szerint kiemelkedően közhasznú szervezetként olyan közfeladatot lát el - közreműködve a helyi közbiztonság megteremtésében, fenntartásában- mely az 1990. évi LXVt. 8.§/1/ alapján a település önkormányzatának feladatkörébe tartozik.

Az Egyesület a közhasznú szervetekről szóló 1997 évi CLVI tv. 26.§.

                          C./10. Pontja szerint gyermek-és ifjúságvédelmi,

                                                

                           C./15. Pontja szerint közrend és közlekedésbiztonság védelmi, mentési és

                                    Katasztrófa elhárítási tevékenységet folytat.

 

Az egyesület tevékenysége során biztosítja, hogy tagjain kívül más is részesülhessen kiemelkedően közhasznú szolgáltatásaiból.

 

Vállalkozási tevékenységet csak kiemelkedően közhasznú céljainak megvalósításának érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

 

 Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységéra fordítja.

 

Az egyesület a Bács-Kiskun megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségén átkapcsolódik az Országos Polgárőr Szövetségéhez (OPSZ)

 

Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

 

 

1. 3. A tevékenység folytatása

 

Az egyesület 2011. évben működött és a mérlegkésztés napjáig a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn. Az egyesület a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentő csökkenése.

 

 

 

 

 

Solti Polgárőr Egyesület                                                 Közhasznú jelentés

 

 

 

 

 

 

 

-5-

 

 

A.Számviteli beszámoló, egyéb szervezetek kiemelten közhasznú egyszerűsített beszámolója

2. A számviteli beszámolóhoz kapcsolódó kiegészítések

 

2. 1 Könyvvezetés módja

 

A számviteli információs rendszer kialakítását és működtetését, a beszámoló összeállítását egy tagtársunk látja el.

 

2. 2 könyvvezetés pénzneme

 

Az egyesület könyveit magyar nyelven, forintban, az egyszeres könyvvitel elvei, és szabályai szerint vezeti.

2. 3. Könyvvizsgálat

 

A tárgyévi beszámoló adatait könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

 

2. 4. Beszámoló formája és típusa

 

Az egyesület a tárgyidőszakra a számviteli törvény és a 224/2000 (XII. 19.) kormányrendelet szerint az egyéb szervezetekre vonatkozó kiemelkedően közhasznú egyszerűsített éves beszámolót készít.

 

2. 5. Beszámolási időszak

 

Jelen beszámoló a 2011. január 1.- 2011. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja

2011. december 31.

 

2. 6. Értékcsökkenési leírás elszámolása

 

Ebben az évben úgynevezett nagy értékű tárgyeszköz értékcsökkenés személygépkocsi 20% vettünk alapul

 

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása

 

Az 100 e. Ft (bruttó) egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni jogok, szellemi termékek, tárgyeszközök bekerülési értéke a használatbavétel évében értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az évben értékcsökkenési leírást nem történt.

 

2. 7. Ki nem emelt tételek értékelése

 

Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl módosítás nem történt

 

 

Solti Polgárőr Egyesület                                                                                 Közhasznú jelentés

 

 

 

 

 

 

 

-6-

 

2. 8. Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

 

2. 9. Pénzkezelési szabályok

 

A pénzkezelés a számviteli politikában előirt szabályok szerint, történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

 

2. 10. Eltérés a törvény előírásaitól

 

A beszámoló összeállítása a számviteli előírásainak megfelelően történt, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. 

 

2. 11. Tájékoztató adatok

 

2. 11. 1. Bér- és létszámadatok

 

Létszámadatok

A Solti Polgárőr Egyesület a tárgy évben munkavállalót nem foglalkoztatott

 

Béradatok

A tárgyévben bérköltség nem került elszámolásra

 

 

2. 12. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

 

A számviteli törvény előírásának alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és a valós összképnek a mérlegben, eredmény kimutatásban történő bemutatásához

 

 

 

 

Solti Polgárőr Egyesület                                                                                 Közhasznú jelentés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-11-

 

3. A közhasznú tevékenység bemutatása

 

3. 1. A vagyon felhasználásának kimutatása

Az egyesület a tárgyévi bevételeit, valamint a rendelkezésre álló pénzeszközeit alapító okirata szerint céljai, megvalósítására fordította

 

Eredménybe beszámító felhasználás, kiadás

616593

         

Eredménybe nem számító kiadás

168194

         

Pénzmozgást nem eredményező költség

139178

         

Mindösszesen:

923965

         
             

 

 

Részletezve a 2011évi felhasználás

 Ft.

 

posta költség

4165

 

Irodaszer

26305

 

gépkocsi javítás

65270

 

rendezvények ktg

38520

 

Formaruha

7663

 

tagdíjak

5000

 

Gépjárműadó

84000

 

biztosítási díj személy

32400

 

Gépjármű bizt

14160

 

CASKO biztosítás

68940

 

üzemanyag járőrözés

68065

 

Banköltség

46304

 

Gépk. hitel kamat

119316

 

anyagbeszerzés

36485

 

 

616593

 

hiteltörlesztés

168194

 

 értékcsökkenés elsz.

139178

 

mindösszesen:

923965

 

 

 

 

 

 

 

Solti Polgárőr Egyesület                                                                       Közhasznúsági jelentés

 

 

 

 

 

 

-12-

 

 

B. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

 

3. 2. Tárgyi bevételek, költségvetési támogatások, cél szerinti juttatások, központi költségvetési szervtől elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi önkormányzattól és magán személyektől kapott támogatások értéke és azok felhasználása.

 

2011évi bevételek

736223

ebből támogatás:

677504

NAV 1%

36504

OPSZ

409000

SOLT út kft

150000

Solt és Vidék takszöv

10000

Petrol § Pertol kft

72000

tagdíj

40200

Biztosítás vissza

18184

kapott bankkamat

335

 

736223

 

Támogatás felhasználása:

APEH 1% -k felhasználása.36.504.-FT-e Ft járőrözés céljára vásárolt gépkocsi hiteltörlesztésére használtuk fel.

Az 2010. ben kapott NCA támogatás fennmaradó 112.223Ft a 2011 évben kerül felhasználásra. Tagdíj 5000.-Ft Bankköltség 38.365.-Ft biztosítás 33858.-Ft és 35.000.-Ft visszautalásra került.

Országos polgárőr szövetségtől kapott 360.000ft felhasználása hitel+ kamattörlesztésre 262585.-Ft formaruhára 30.000.-Ft biztosításra 41248.-Ft Irodaszer 26167

Solt és vidéke Takarékszövetkezet 10.000:-Ft felhasználása megyei polgárőr egyesületek jó viszony ápolására került felhasználásra.

 Petrol és N&N Kft támogatását72000.-Ft A Cég gépjárműadó NAV került felhasználásra.

 

3. 3 Vezető tisztségviselők

 

Beszámoló aláírója

 

Az éves beszámolót, közhasznúsági jelentést az egyesület képviseletére jogosult személy köteles aláírni jelen esetben: Lencsés Sándor elnök.

 

Solti Polgárör Egyesület                                                                 Közhasznúsági jelentés

 

 

 

 

 

 

 

 

-13-

 

Vezető tisztségviselők munkadíja

 

A vezető tisztségviselők és a felügyelő bizottság elnöke és tagjai tevékenységükért semmiféle járandóságban nem részesültek.

 

Vezető tisztségviselők és egyéb juttatásai

 

A vezető tisztségviselők és a felügyelő bizottság elnöke és tagjai és azok hozzátartozói semmilyen előlegben, kölcsönben, garanciavállalást nem kaptak. Munkabérben, díjazásban tévékegységükért nem részesültek.

 

C:/ cél szerinti juttatások kimutatása

Forma ruha 30.000.-Ft értékben került kifizetésre a polgárőrség tagságának (póló)

 

3. 4. A közhasznú tevékenységről szóló rövid beszámoló

 

Az egyesület 1999 és tavaszán alakult közhasznú egyesületként, majd 2000év februárjában kiemelkedően közhasznú besorolást kért és kapott. Tagjaink létszáma 56 fő

Bírósági száma: Pk.60.042/1999/8

Sorszáma: 1746

Működési területe Bács-Kiskun Megye, Solt

2011.-évben, egyesületünkben életében rendkívüli esemény nem történt, köszönhető ez polgárőrök fegyelmezett viselkedésének, jó hozzáállásának.

A 2011-es évben a Solti polgárőr Egyesület tagjai 171 alkalommal voltak kint a város területén járőrszolgálatot adni 1246 órában. Ezen idő alatt 5508 km-t tettünk meg a polgárőr autóval. 2011-ben egyesületünk életében rendkívüli esemény nem történt

Rendszeresen megtartott gyűlésünkön 20-25 fő veszt részt átlagosan. Itt beszámolunk az elmúlt hónapban végzett munkáról, meghatározzuk a következő hónap munkáját. Amikor a polgármester úr ideje engedi részt vesz ezeken a megbeszéléseken, észrevételeivel, gondolataival segíti munkánkat, mert célunk közös, egy közbiztonságilag nyugodt település kialakítása, ahol az emberek odafigyelnek egymásra, egymás javaira.

 

Solti Polgárör Egyesület                           Közhasznúsági jelentés

 

 

-14-

 

Természetesen nálunk is történnek rongálások és sajnos hosszú idő multán egy gyilkosság is történt településünkön, amit nem sikerült megelőzni, pedig a járőrözések úgy vannak kialakítva, hogy a járőrpárok határozzák meg mikor indulnak szolgálatba és a járőr útvonalát is ők határozzák meg.

 A polgármester kezdeményezésére indított kamera rendszer nagyban hozzájárulhat a közbiztonság javulásához, mert a járőrözés mellett ennek is  nagy visszatartó szerepe lehet.

A helyi rendőrőrssel jó munkakapcsolatban állunk, amit bizonyít az is, hogy az őrs vezetője rendszeresen részt vesz a havi megbeszélésünkön. Szolgálat kezdetén bejelentkezünk a rendőrjárőr telefonján, így tudjuk segíteni a rendőrjárőr munkáját.

Polgárőr Egyesületünk tagjai részt vettek a rendőrök irányítása mellett baleseti helyszíneléskor forgalomirányításban, nyomkeresés (gyilkosság), a Halottak napján, Mindenszentekkor a temető forgalmának biztosításában, lopások elkerülése érdekében a temetőben járőrözéssel.

Tavasszal a futball mérkőzések biztosításában vettünk részt nyár elejéig.

A nyár végén immár második alkalommal biztosítottunk egy két napos lovasversenyt.

Városi rendezvényeken is részt veszünk, biztosítottuk a Szüreti Fesztiválon a Borlovag avatót, a felvonulást és az azt követő utcabált., valamint a fenyőfa állítást a főtéren.

Polgári védelmi gyakorlaton is részt vettünk a városban két alkalommal, egy alkalommal egy szombati napon pedig 4 fő polgárőr vett részt Hartán egy Vízügyi gyakorlaton.

Solti Polgárör egyesület                                                Közhasznúsági jelentés

 

 

-15-

Részt vett egyesületünk a Gyenesdiáson rendezett Országos Polgárőr Napon, ahol kötélhúzásban első helyezést ért el a férfi és női csapatunk.

Jánoshalmán megrendezett Bács-Kiskun Megyei Polgárőr Napon szintén mi nyertük  a férfi és női kötélhúzó versenyt.

Az országos Polgárőr Szövetség által nyújtott támogatást időre rendben elszámoltuk.

 

Végezetül elmondhatjuk a 2011 évet sikeresnek mondható.

.

Kívánjuk a 2012 évet ennek szellemében folytatni.

 

 

 

 

 

 

 

Solt.2012.04.20.

 

 

                                                                                 Lencsés Sándor

                                                                                         Elnök

 

                   

 

 

Adószám:                    18356313-1-03

Cégbíróság:                Bács-Kiskun Megyei Bíróság

Nyilv.Szám:                Pk.60.042/1999/8  sorszám:1746

 

 

 

 

 

 

Solti Polgárőr Egyesület

6320 Solt Deák Ferenc utca 7.

 

 

Solti Polgárőr Egyesület 2013.évi Mérleg

Kiegészítő melléklete

 

 

 Alakulás, az egyesület célja

A Solti Polgárőr Egyesület 1999. évben alakult, székhelye Solt, Deák F. u. 9.

Az egyesületünk többször módosított alapító okirata alapján működik, a közhasznú szervezetekről szóló 1997 évi CLVI tv (Kszt.) 22.§. (3) bekezdés alapján figyelemmel a Kszt. 27.§. (2) bekezdésre közhasznú szervezet. Közhasznú jogállását a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 1999. május 13.-án jogerős Pk. 60. 042/ 1999/4 számú végzéssel szerezte meg. 

Az Solti Polgárőr Egyesület kérelemmel fordult a Bács-Kiskun Megyei Bírósághoz 1999. december 06. napján a kiemelkedően közhasznú fokozatba történő átsorolását.

Kiemelkedően közhasznú jogállását a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 2000. február 03. napján jogerős végzéssel szerezte meg.

A Solti Polgárőr Egyesület 2012.április 20. án. megtartott közgyűlésén Alapszabály módosítást fogadott el melyben lemondott a kiemelkedő közhasznú besorolásról 2012.áprilisátol egyesületként működik.

 Könyvvezetés módja

A számviteli információs rendszer kialakítását és működtetését, a beszámoló összeállítását egy tagtársunk látja el. A 2011 évi Új Civiltörvény szerint mivel Egyesület kiemelkedően közhasznú besorolása volt ezért 2012. január 1.vel kettős könyvvitelre volt köteles áttérni.

 29.§ (1) A civil szervezet könyvvezetése – a beszámolási kötelezettség függvényében – az

 a kettős könyvvitel rendszerében,forintban történt .

(2) A civil szervezet beszámolója tartalmazza:

a) a mérleget (egyszerűsített mérleget),

b) az eredmény kimutatást (eredmény levezetést) ,

c) a kiegészítő mellékletet,                   

 

Könyvvezetés pénzneme

Az egyesület könyveit magyar nyelven, forintban, kettős könyvvitel elvei, és szabályai szerint vezeti.

 Könyvvizsgálat

A tárgyévi beszámoló adatait könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

 Beszámolási időszak

Jelen beszámoló a 2013. január 1.- 2013. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja

 2013. december.31.

-2-

 

 Értékcsökkenési leírás elszámolása

Ebben az évben úgynevezett nagy értékű tárgyeszköz értékcsökkenés nem került elszámolásra.

2013évi bevételek  Ft.

919.474.-

ebből támogatás:

871.314.-

NAV 1%

77.314.-

OPSZ

390.500.-

B.-K.M Szöv.

358.500.-

Posta

35.000.-

Petrol § Pertol kft

10.000

tagdíj

48.000.-

kapott bankkamat

160.-

összesen

919.474

 

 

 

Vagyon felhasználásának kimutatása

Az egyesület a tárgyévi bevételeit, valamint a rendelkezésre álló pénzeszközeit alapító okirata szerint céljai, megvalósítására fordította

Részletezve a 2013.felhasználás Ft.

 729.918.-

 

posta költség

9.390.-

 

Irodaszer

47.741.-

 

Gépkocsijavítás

119.200.-

 

megemlékezési koszorú  egyéb ktg

10.100.-

 

Formaruha

187.020.-

 

tagdíjak

5.100.-

 

Gépjárműadó

198.000.-

 

biztosítási díj személy

54000

 

Gépjármű bizt

42.310.-

 

egyéb anyagjellegü ktg

8.385.-

 

Banköltség

48.672.-

 

mindösszesen:

729.918.-

 

     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 


A 2013.évi egyesületi tevékenység eredménye: 190.ezer Ft

A mérlegeszköz oldala (Aktívák)     520.ezer Ft

A mérleg forrás oldala (Passzivák) 520.ezer Ft

2013.évi december 31-én záró pénzkészlet: 519.268.-Ft

                Bankszámlán                                         483.583.-

               Pénztárban                                               35.685.-

 

 1. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Egyesületünk a 2013 évben a költségvetéstől NAV 1% 77.314.-Ft támogatásban részesült. A működéshez szükséges egyéb költségekre használta fel. Következők szerint használta fel az egyesület: Személygépkocsi biztosításra 15.341.-FtIrodaszerre 8.635.-Ft egyéb költségre/megemlékezés koszorú 15.500Ft. Gépkocsijavításra műszaki vizsga:11.330.-Ft Országos Polgárőr Szövetségtől 390.500.-Ft részesült ennek a felhasználása, a NAV Cégautó adóra került befizetésre198.000.Ft gépkocsijavításra 89.410.-Ft láthatósági mellényt 103.090.-Ft. A Bács - Kiskun Megyei Polgárőr Szövetségtől 358.500.-Ft támogatásban részesült egyesületünk. Következők szerint került felhasználásra: Személyi biztosításra 31.682.-Ft Irodaszerre 6.730.-Ft gépkocsi Casco biztosítás 14.070.-FT gépkocsijavításra 119.200.-Ftkézi reflektort éjszakai járőrözéshez 10.033.-Ft Láthatósági mellényeket 24.969.-Ft Formaruhára (Polókra) 151.816. A postától kapott támogatást személygépkocsi biztosítására használta fel. A Petrol § Petrol  Kht kapott támogatást megemlékezési koszorú és egyéb költségekre használtuk fel.

Solt:2014.04.11.              

                                                           Lencsés Sándor

                                                                  elnök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asztali nézet