MENÜ
                                               Hadd szóljon!    http://radiop.hu/
Együtt a lakosság szolgálatában

Az OPSZ közzétette weboldalán a polgárőr könnygázspray (vegyi eszköz) igénylésének, kezelésének és használatának szabályairól szóló intézkedési leírást. Ebben leírták a a könnygázspray igénylése (beszerzése) folyamatát,  a könnygázspray tárolásának, átadás-átvételét, kiadását, visszavételi módját és feltételeit, a könnygázspray alkalmazásával kapcsolatos előírásokat.

 

Felhívják a figyelmet arra, hogy a polgárőr egyesület elnöke a könnygázsprayt csak vizsgázott, polgárőr igazolvánnyal rendelkező polgárőrnek, csak polgárőr formaruhában történő polgárőri szolgálat megkezdése előtt, annak befejezéséig adhatja át rendeltetésszerű használatra. A polgárőr egyesület elnöke kivételesen indokolt esetben engedélyezheti, hogy a könnygázspray a polgárőr birtokában maradjon a szolgálat befejezése után is, de csak ideiglenes jelleggel, valamint az indoklásnak az átadás-átvételi kimutatásban

Könnygázsprayvel az a polgárőr látható el, aki a gázspray használatára, valamint tárolására és kezelésére vonatkozó szabályok ismeretéből sikeres vizsgát tett. A polgárőr kizárólag jogos védelmi helyzetben, aktív támadás leküzdésére használhat könnygázsprayt. A gázspray alkalmazására a saját vagy mások életét, testi épségét közvetlenül veszélyeztető támadás elhárítása miatt kerülhet sor, vagy ha a polgárőr úgy ítéli meg, hogy a támadónál mutatkozó jelentős erőfölény miatt a testi erővel történő elhárítás nem vezet eredményre.

A polgárőr a könnygázspray használata során megsérült személy részére – amint ez lehetséges – köteles segítséget nyújtani, szükség esetén pedig gondoskodni arról, hogy a sérültet orvos elláthassa. Azt a személyt, aki szolgálatban lévő polgárőrrel szemben jogtalan támadást intéz, továbbá akinek jogtalan támadása elhárítása érdekében könnygázszóró palack alkalmazására kerül sor – amennyiben a helyszínen lévő polgárőrök és segítőik erőfölénye azt biztonságosan lehetővé teszik – el kell fogni, és a rendőrség helyszínre érkezéséig a helyszínen vissza kell tartani.

A könnygázszóró palack alkalmazásáról a rendőrséget akkor is haladéktalanul értesíteni kell, ha a támadó személy a helyszínről elmenekül, és elfogására nincs lehetőség.

A könnygázspray nem alkalmazható megtorlásként, a jogtalan támadás megszűnése után.

 

 

Asztali nézet